Αριθμός Έργου:
2015-1-CY01-KA203-011881

  • en
  • gr
  • pt2
  • polish
  • lt

facebook

TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
  • en
  • gr
  • pt2
  • polish
  • lt

Αριθμός Έργου:
2015-1-CY01-KA203-011881

Αύξησε τις ευκαιρίες απασχολησιμότητας σου και ενίσχυσε τις ικανότητες σου

Αύξησε τις ευκαιρίες απασχολησιμότητας σου και ενίσχυσε τις ικανότητες σου

Ενίσχυσε τις προσωπικές ικανότητες σου μέσω διαδικτυακού παιχνιδιού προσομοίωσης

Ενίσχυσε τις προσωπικές ικανότητες σου μέσω διαδικτυακού παιχνιδιού προσομοίωσης

Ανάπτυξε τις επιχειρηματικές δεξιοτήτες σου και καινοτόμα σκέψη

Ανάπτυξε τις επιχειρηματικές δεξιοτήτες σου και καινοτόμα σκέψη

Διασφάλισε στόχους, αποτελεσματικότητα και πέτυχε κοινωνική συνοχή

Διασφάλισε στόχους, αποτελεσματικότητα και πέτυχε κοινωνική συνοχή

Σύμβαλε στην αύξηση της απασχολησιμότητας και της οικονομικής ανάπτυξης

Σύμβαλε στην αύξηση της απασχολησιμότητας και της οικονομικής ανάπτυξης

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ

Σήμερα, οι νέοι απόφοιτοι αντιμετωπίζουν μια δύσκολη πρόκληση στην οποία έχουν να συναρμόσουν τις θεωρητικές γνώσεις απο το πανεπιστήμιο και τις πρακτικές γνώσεις που απαιτεί η αγορά εργασίας.

Το έργο ActYouth EU ανταποκρίνεται στις εκπαιδευτικές προκλήσεις της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη αναπτύσσοντας τις απαραίτητες ικανότητες που απαιτούνται απο την αγορά εργασίας, όπως είναι οι προσωπικές δεξιότητες, οι επιχειρηματικές ικανότητες και καινοτόμα σκέψη.

Αυτό το πρόγραμμα έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+. Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση που μπορεί να γίνει των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

TPL_GK_LANG_LOGIN

Ξεχάσατε τον κωδικό σας; / Ξεχάσατε το όνομα χρήστη;