Numer projektu:
2015-1-CY01-KA203-011881

 • en
 • gr
 • pt2
 • polish
 • lt

facebook

TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
 • en
 • gr
 • pt2
 • polish
 • lt

Numer projektu:
2015-1-CY01-KA203-011881

 

Odkrywamy niezbędne kompetencje…

Realizacja projektu „Od teorii do praktyki - ActYouth EU” idzie do przodu! W ostatnim czasie partnerzy projektu dokonali analiz regionalnych i krajowych w Polsce, Portugalii, na Cyprze i Litwie oraz przeglądu literatury w zakresie:

 •  przedsiębiorczości oraz zatrudnialności absolwentów szkół wyższych
 •  dostępnych ofert szkoleniowych z zakresu kształcenia kompetencji i postaw przedsiębiorczych
 • oraz zapotrzebowania na kompetencje w ofertach pracy skierowanych do studentów / absolwentów

Przeprowadzone badania pozwoliły na wyodrębnienie zestawu kompetencji przedsiębiorczych studentów / absolwentów wkraczających na rynek pracy. Opracowany zestaw kompetencji obejmuje kompetencje osobiste oraz horyzontalne poszukiwane wśród ludzi młodych podejmujących pracę po raz pierwszy po ukończeniu studiów lub z niewielkim doświadczeniem zawodowym jak i samodzielnie rozpoczynających swój własny biznes.

Na dalszym etapie realizacji projektu, opracowany zestaw kompetencji posłuży jako odnośnik do określenia kluczowych kompetencji przedsiębiorczych z perspektywy pracodawców oraz studentów / absolwentów oraz luk kompetencyjnych wśród grupy docelowej we wskazanych obszarach.

 

Już teraz udostępniamy Państwu Raport z Przeglądu Literatury oraz Analizy Desk Research opracowany przez partnera z Portugalii, Uniwersytet w Aveiro. Powyższy raport może okazać się niezwykle ciekawą lekturą.

 

Raport jest dostępny wyłącznie w wersji anglojęzycznej w zakładce „Pliki do pobrania”

 

Projekt „Od teorii do praktyki - ActYouth EU” realizowany jest ramach programu Erasmus+.

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora. Komisja Europejska ani Narodowa Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną ani za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji.

OBSZAR LOGOWANIA

Nie pamiętasz hasła? / Nie pamiętasz nazwy?