Numer projektu:
2015-1-CY01-KA203-011881

  • en
  • gr
  • pt2
  • polish
  • lt

facebook

TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
  • en
  • gr
  • pt2
  • polish
  • lt

Numer projektu:
2015-1-CY01-KA203-011881

 

Szkolenie trenerów w Nikozji (Cypr) w dniach 20-24 lutego br. oraz spotkanie partnerów projektu w dniu 25 lutego.

W trakcie 5-dniowego szkolenia trenerów, które odbyło się w siedzibie Europejskiego Uniwersytetu na Cyprze, trenerzy partnerów projektu zostali przygotowani do korzystania z narzędzia ICT do oceny kompetencji (O2), pakietu szkoleniowego dla trenerów/edukatorów i słuchaczy/studentów (O3) oraz gry symulacyjnej (O4 – narzędzia edukacyjnego służącego rozwojowi kompetencji uniwersalnych i postaw przedsiębiorczych studentów/absolwentów szkół wyższych). W trakcie wydarzenia eksperci, którzy brali udział w opracowywaniu produktów projektu, przedstawili działania wdrożone w każdym kraju. Wszyscy uczestnicy szkolenia sformułowali konstruktywne sugestie, niezbędne do poprawy prezentowanych narzędzi.


Gra symulacyjna (O4) stworzyła atmosferę rywalizacji pomiędzy trenerami – graczami, którzy mogli zweryfikować i ocenić różne parametry gry. Wynikiem tego są dodatkowe uwagi do parametów gry. Po prezentacji narzędzia ICT do oceny kompetencji (O2) oraz pakietu szkoleniowego dla trenerów/edukatorów i słuchaczy/studentów (O3), trenerzy uznali, że produkty spełniają ich potrzeby.


W dniu 25 lutego br. odbyło się międzynarodowe spotkanie partnerów projektu, na którym partnerzy projektu zaprezentowali działania zrealizowane w każdym kraju w okresie od lipca 2016r. do lutego 2017r. Partnerzy uczestniczący w realizacji projektu poruszyli kwestie związane z zarządzaniem, harmonogramem, strategią promocji i upowszechniania oraz ewaluacją. Omówiono również kolejne zadania, takie jak: a) poprawa Narzędzia ICT do oceny kompetencji (O2), Pakietu szkoleniowego dla trenera /edukatora i słuchacza/ studenta (O3) oraz Gry symulacyjnej (O4), przez odpowiednich partnerów projektu, b) realizacja pilotażu w okresie marzec 2017-czerwiec 2017, c) działania promocyjne i upowszechniające. Partnerzy uzgodnili, że następne spotkanie partnerów projektu wraz z konferencją kończącą realizację projektu, odbędzie się w Kownie (Litwa), w dniach 12-13 września 2017 roku.

 

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora. Komisja Europejska ani Narodowa Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną ani za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji.

OBSZAR LOGOWANIA

Nie pamiętasz hasła? / Nie pamiętasz nazwy?